Processövervakning, Nätverk & Cyber Security och Industri-PC
+46 (0)70 778 51 50

Miljöpolicy

Grundläggande för IoTRONs miljöarbete är att alltid följa den lagstiftning som finns.

En utgångspunkt för IoTRONs miljöhänsyn är att i varje enskilt fall där vi ser en miljöpåverkan av betydelse göra en avvägning för hur man på bästa sätt kan fatta beslut som även värnar om vår miljö.

Genom att välja ekologiska och miljömärkta produkter och tjänster stödjer vi företag som tar ett tydligt miljöansvar. Vi anpassar även inköpen så att de gynnar det lokala företagandet och minskar behovet av långväga transporter.

När det gäller resor ska vi inom IoTRON alltid fatta beslut baserade på en sund kombination av miljövänlighet och ekonomi.