Processövervakning, Nätverk & Cyber Security och Industri-PC
+46 (0)70 778 51 50

IoTRON lanserar IoTrack AutoLog, ett automatiskt system för att lagra viktig produktionsdata vid automationsprocesser

IoTRON lanserar IoTrack AutoLog, ett automatiskt system för att lagra viktig produktionsdata vid automationsprocesser

IoTrack AutoLog används för att automatiskt lagra visuell data från kamerabilder och synkronisera denna med information från ett eller flera underliggande produktionssystem så som maskiner och paneler. Systemet möjliggör för en tillverkare att alltid vid behov kunna gå tillbaka för att, med en kombination av bilder och maskindata granska, felsöka och verifiera kvaliteten i sina producerade enheter och vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Det känns mycket tillfredsställande att nu kunna lansera nästa produkt i vår IoTrack familj, där produkterna syftar till att öka mätbarheten och användarnyttan inom säkerhet och automation. IoTrack AutoLog är ett hjälpmedel som möjliggör för den tillverkande industrin att snabbt och enkelt kunna realtids- eller efterhandsverifiera sina producerade enheter med en kombination av visuell data och maskindata för att därefter proaktivt kunna agera med de åtgärder som en viss situation kräver, berättar Juha Järvinen, VD på IoTRON.

Med AutoLog kan vi nu erbjuda industrin en helt ny typ av möjlighet till att kvalitetssäkra de centrala delarna i sin produktionsapparat genom en tydligt dokumentation och arkivering av förloppen. Det faktum att inspektionen kan ske både i realtid i samband med att produktionen pågår, men också i efterhand utifrån inspelade sekvenser bidrar till helt en unik användarnytta, avslutar Anders Lundgren, Affärsområdesansvarig Processövervakning hos IoTRON.

IoTrack AutoLog är ett komplett förkonfigurerat system som bidrar till en bättre produktionskontroll.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Juha JärvinenVD, IoTRON AB
+46 (0)70 778 51 50
juha@iotron.se

Anders LundgrenAffärsområdesansvarig Processövervakning, IoTRON AB
+46 (0)70-772 18 42
anders@iotron.se