Processövervakning, Nätverk & Cyber Security och Industri-PC
+46 (0)70 778 51 50

IoTRON levererar i samarbete med Elajo IoTrackTemp, ett automatiskt system för feberdetektion till Skruf Snus

IoTRON levererar i samarbete med Elajo IoTrackTemp, ett automatiskt system för feberdetektion till Skruf Snus

iotracktemp hos skruf

Vi på IoTRON och Elajo är både glada och stolta över att Skruf Snus valt att installera IoTrackTemp i syfte till att minimera risken för att en person som uppvisar tecken på feber tar sig in i företagets lokaler eller produktionsfaciliteter. Kvittot på att man inte kommer in om man är sjuk bidrar till att skapa en ökad trygghet hos personalen, samtidigt som möjligheterna till att hålla igång produktionen till 100 % ökar. Med installationen visar Skruf Snus tydligt att arbetstagarnas hälsa är något man prioriterar och att man eftersträvar att bedriva en, inte endast lönsam, utan även en ansvarsfull och säker affärsverksamhet

Martin Räsänen, teknisk chef hos Skruf Snus, beskriver att företaget är en livsmedelsindustri som omsätter drygt 1,5 miljarder, ägs av Imperial Tobacco och tillverkar snus till både Norden och den europeiska marknaden. Företaget har ca. 290 anställda i Småländska Sävsjö där man också har sin produktionsfacilitet. Martin berättar vidare att covid 19 bidragit till att skapa en situation som har varit påfrestande, inte minst avseende bemanningen, men också den generella osäkerheten både på kort och lång sikt. Skruf vidtog tidigt skarpa åtgärder, med exempelvis krav på munskydd och har tack vare detta lyckats hålla igång produktionen till 100 %, trots att man i utbrottets början hade en personalfrånvaro på 30-40 % vissa dagar. Martin berättar vidare att allt som är relaterat till installation och driftsättning av IoTrackTemp har löpt på väldigt bra och att samtliga medarbetare har upplevt detta som både tydligt och säkerhetshöjande. Han avslutar med att sammanfatta att systemet nu har varit i drift hos Skruf Snus i drygt två veckor och att man hittills inte har haft ett enda problem med IoTrackTemp.

Tornie Walfridsson, teknikområdeschef på Elajo lyfter å sin sida fram fördelarna med IoTrackTemps snabba och intuitiva installation och handhavande, men också flexibiliteten att vid behov kunna tillföra ytterligare funktionalitet till kunderna. Tornie beskriver att man initialt har installerat systemet så att den per automatik spärrar den grinden som alla passerar in igenom och att nästa steg blir att koppla ihop detta ytterligare med passagessystemet för att få en ännu bättre uppföljning.

Juha Järvinen, VD på IoTRON, avslutar med att konkludera att det naturligtvis är väldigt tillfredsställande att få vara med och leverera en tekniklösning med vår egen applikationsmjukvara som syftar till att öka såväl tryggheten som lönsamheten hos användarna. Det är också mycket angenämt att från såväl slutanvändaren som systemintegratören få ett tydligt kvitto på att systemet fungerar precis så bra som man har hoppats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Räsänen
Teknisk chef, Skruf Snus AB
+46 (0)73 023 00 76
martin.rasanen@skruf.se
www.skruf.se

Tornie Walfridsson
Teknikområdeschef Systemintegration, Elajo AB
+46 (0)708-88 81 43
tornie.walfridsson@elajo.se
www.elajo.se

Juha Järvinen
VD, IoTRON AB
+46 (0)70 778 51 50
juha@iotron.se
www.iotron.se