IoTRON lanserar IoTrack AutoLog, ett automatiskt system för att lagra viktig produktionsdata vid automationsprocesser

IoTrack AutoLog används för att automatiskt lagra visuell data från kamerabilder och synkronisera denna med information från ett eller flera underliggande produktionssystem så som maskiner och paneler. Systemet möjliggör för en tillverkare att alltid vid behov kunna gå tillbaka för att, med en kombination av bilder och maskindata granska, felsöka och verifiera kvaliteten i sina…
Läs mer